Duais Foras Na Gaeilge

Dáta Oscailte

Dé Máirt, 23 Eanáir 2024

Spriocdáta

Déardaoin, 22 Feabhra 2024

Duais: €1,000

Catagóir: Dán gearr (níos lú ná 70 líne)

Moltóir: Dairena Ni Chinnéide

Urraitheoir: Foras na Gaeilge

For Competition Rules click HERE

Táille: €10.00